Linie technologiczne

lt. - 28 2014 | By wolskibus

Większość teoretyków oraz badaczy jest zgodna, co do niezmiernie wydatnego przyspieszenia etapów globalizacyjnych w pozostałej połowie dwudziestego stulecia. Okres po drugiej wojnie światowej wydaje się być pod tym względem gruntownie bez pierwszeństwa, w porównaniu z wcześniejszymi historiami globu. Dużą w tym względzie rolę gra z pewnością gnający rozwój najnowocześniejszych technologii oraz usług rodzaju oczyszczarka. Współczesna technika dała światu wiele odkrywczych wynalazków, które przyczyniły się do takiego stanu rzeczy, acz najbardziej intrygującym oraz mającym najogromniejszy wpływ na obecną sytuację globu wydaje się być internet. Dzięki niemu, informacja przestała być konstrukcją zależną od czasu oraz przestrzeni.

You must be logged in to post a comment.