Zapraszamy na stronę dotacjedlarolnictwa.pl

Lut - 25 2019 | By wolskibus

Wyższe dofinansowanie z PROW w 2019 roku dla młodych rolników oraz na biznes na obszarze wiejskim.W tym roku rolnicy mogą liczyć na znacznie wyższej dotacji, niż w ubiegłych latach. Zmiany wprowadzono w kilkunastu obszarach. budżetowe pomoc adresowane do młodszych gospodarzy wzrosło od 100 tysięcy do 150 tysięcy złotych. kolejno dotacje na prowadzenie biznesu na wsi podniesiono do 150 tysięcy złotych w przykładzie do działalności gospodarcze samozatrudnienia – 200 tysięcy. Dodatkowo 1 miejsce pracy i 250 tysięcy (dodatkowe 2 lub więcej miejsc pracy). Ponadto modernizacja domostw rolnych została dostępna dla trochę większej liczby gospodarstw, niż dotychczas. Nową minimalną wielkością ekonomiczną gospodarstwa domowego ustalono na 13 poziomie tysięcy euro zamiast sięga 10 tysięcy euro. Ponadto w nowszej formie PROW wprowadzono inwestycje związane z nawodnieniami. Pomoc w tych działaniach dla rolników zajmujących się na miejscach szczególnie wystawionych na suszę stanowi 100 tysięcy polskich złotych Skorzysta z niej każdy rolnik bez względu na wielkość ekonomicznąwartość ekonomiczną gospodarstwa. Pomoc unijna dla rolnictwa w 2019 – środki na ochronę środowiska i modernizacjęJedną z form wsparcia przewidzianych w roku 2019 był nabór dokumentów inwestycyjnych, które mają na celu ochronę wód przed skażeniem azotanami. Wnioski można było składać do 25 lutego. Projekt programowy zatytułowano gospodarstwom rolnym prowadzącym zwierzęcą. Pomoc ukierunkowano na inwestycje dostrajające. Pracę gospodarstw do przepisów prawnych wynikających z nowej ustawy Prawo wodne, w zakresie przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek. Wsparcie dosięga też uzupełniająceW 2019 roku przeprowadzono też rekrutacje na tzw. małe przetwórstwo. Jest to program dla rolników zamierzających otworzy małe firmy przetwarzające, w których głównie przetwarza się produkty z własnego gospodarstwa rolnego. W kolejnych kwartałach bieżącego roku kalendarzowego ogłoszony zostanie przyjmowanie dokumentów na restrukturyzację małych gospodarstw oraz na dodatkowe dodatki dla młodych rolników, w ramach działań premiowanych Na marzec rozplanowano nabór na modernizację gospodarstw rolnych na strefy tematyczne, to znaczy i rozwinięcie hodowli prosiąt rozwój wytwarzania, mleka i bydła mięsnego. W czerwcu odbędzie się nabór na dodatki pieniężnena rozpoczęcie aktywności pozarolniczej, czyli dla rolników, którzy mają zamiar stworzyć działalności gospodarcze będącą formę pozarolnicze, żeby uzyskać dodatkowy dochód do swoich ziem rolnych.

You must be logged in to post a comment.