IDI

lip - 28 2012

Katalog prac realizowanych przez PBJ Badania Marketingowe obejmuje badania ilościowe – internetowe, CATI, PAPI, klasyczne badania jakościowe – FGI, IDI, copy-test jak i specyficzne badania […]

Badania marketingowe

mar - 08 2012

Zbierasz dane o rynku? Pragniesz posiadać wiedzę, czy twoja spółka jest odpowiednio spostrzegana przez współpracowników? A może potrzebujesz poddać próbie stan lojalności swoich wspólników? Najlepszym […]