Http://ies.org.pl

cze - 10 2013 | By wolskibus

Profesjonalny coaching jest prawdziwą rozmowa, —jednak nie zwyczajna, albowiem pozbawiona jest oceny i dobrych porad ze strony prowadzącego rozmowę coachingową. Czujemy się w trakcie takiej sesji pewnie i potrafimy odkryć siebie, odkryć zasoby i możliwości jakie w sobie mamy

Coaching kierowany przez Instytut Edukacji Społecznej dotyczy problemów takich jak: rozwój zawodowy, motywacja, skłonności, osiąganie planów i dużo więcej. Spotkania z coachem powinny być stałe, nie należałoby kończyć na pojedynczym coachingu bo nie jesteśmy w stanie w momencie jednej wizyty nic przydatnego dla nas.

Dodaj komentarz