Mediator sądowy

gru - 04 2021 | By wolskibus

Każdemu w życiu nadarzają się sytuacje konfliktowe, spośród pozoru nie do rozstrzygnięcia. Kiedy spór przybiera na sile, zaś żadna ze stron nie chce zmienić swojego stanowiska, kwestia niejednokrotnie kończy się w sądzie, co nie całkiem iż jest czasochłonne i może trwać latami, to wymaga ogromnego nakładu pieniężnego. Opcjonalnym rozwiązaniem spośród sytuacji, jakie wydają się być nie do rozwiązania mogą być mediacje. Jest to metoda rozwiązywania konfliktów przy pomocy osoby trzeciej, tzw. mediator, jaki pośredniczy w komunikacji między stronami sporu i pomaga wypracować satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie. Mają one charakter poufny, nieformalny i dobrowolny oraz, co istotne, pozwalają zawrzeć ugodę, która w normalnych warunkach nie byłaby osiągnięta wcale lub do jej osiągnięcia konieczne byłyby ogromne nakłady finansowe.

Dodaj komentarz