Nawiewy Bydgoszcz

wrz. - 17 2015 | By wolskibus

Firma SANINS istnieje na rynku od dwa tysiące piątego roku. Jest to grupa dynamicznie rozwijających się i nowoczesnych firm budowlanych. W tym czasie zrealizowaliśmy z sukcesem wiele budynków i struktur użyteczności publicznej oraz komercyjnej. Dla naszych klientów byliśmy zawsze lojalnym kooperantem. Firmy działają zwłaszcza w sferze instalacji infrastrukturalnego. Korzystając z doświadczenia zaufanych inżynierów zbudowaliśmy mocny podmiot gospodarczy który jest w stanie konkurować z największymi firmami ze swojej branży nie tylko na płaszczyźnie finansowej, ale i technicznej. Sanins Wentylacja działa w branży instalacyjnej w zakresie instalacji klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania razem z systemami BMS i automatyką. Dysponujemy własną produkcją elementów wentylacyjnych. Realizujemy prace budowlano-montażowe, projekty, wykonujemy usługi serwisowe. Firma dysponuje pełnym zapleczem w zakresie obsługi inżynierskiej, wykonywania przeglądów, ekspertyz technicznych i kosztorysów. Zakres prac: instalacje wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze dla przemysłu, sieci cieplne. Część naszego zespołu zajmuje się branżą instalacyjną w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych jak też gazowych. Realizujemy roboty budowlano-montażowe, projekty, jak również zapewniamy serwis. Firma dysponuje doskonałym zapleczem odnośnie obsługi inżynierskiej w zakresie wykonywania przeglądów budowlanych, ekspertyz technicznych i kosztorysów. Zakres oferowanych prac: zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrzne sieci magistralne, przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne, wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe.

You must be logged in to post a comment.